BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM CARTON KHÁC

Pallet

thông tin liên hệ
Bà Đỗ Thị Bích Hạnh
Giám Đốc
093 882 9666 - 0986 138 789

BAO BÌ CARTON

Chất liệu giấy mặt trắng
Chất liệu giấy mặ...
Chất liệu giấy mặt vàng
Chất liệu giấy mặ...
Chất liệu mặt vàng standa
Chất liệu mặt vàng sta...
Chất liệu giấy mặt trắng
Chất liệu giấy mặ...
Bao bì chất liệu 2 mặt Việt Trì
Bao bì chất liệu 2 mặt...

SẢN PHẨM CARTON KHÁC

Khay carton
Khay carton
Khay carton
Khay carton
Nẹp góc giấy
Nẹp góc giấy
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton

PALLET

Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Nhựa
Pallet Nhựa
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy