BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM CARTON KHÁC

Pallet

thông tin liên hệ
Bà Đỗ Thị Bích Hạnh
Giám Đốc
093 882 9666 - 0986 138 789

Bao bì carton 3 lớp

Chất liệu giấy mặt trắng
Chất liệu giấy mặ...
Chất liệu giấy mặt vàng
Chất liệu giấy mặ...
Chất liệu mặt vàng standa
Chất liệu mặt vàng sta...