BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM CARTON KHÁC

Pallet

thông tin liên hệ
Bà Đỗ Thị Bích Hạnh
Giám Đốc
093 882 9666 - 0986 138 789

Bao bì carton 5 lớp

Chất liệu giấy mặt trắng
Chất liệu giấy mặ...
Bao bì chất liệu 2 mặt Việt Trì
Bao bì chất liệu 2 mặt...