BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM CARTON KHÁC

Pallet

thông tin liên hệ
Bà Đỗ Thị Bích Hạnh
Giám Đốc
093 882 9666 - 0986 138 789

Nguyễn Thị Quyên
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0974092919

Khay carton

Khay carton
Khay carton
Khay carton
Khay carton